Walne Zgromadzenie

Dodano 2018-04-23

ZAWIADOMIENIE

w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Handlowców Ziemi Opolskiej.

 Zarząd Stowarzyszenia Handlowców Ziemi Opolskiej uprzejmie zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się w dniu 16 maja 2018r. w Lokalu Zajazd „U Dziadka” 45-525 Opole, ul. Strzelecka 55. Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków zwołany jest na godzinę 11:00. W przypadku braku kworum, drugi termin Walnego Zebrania Członków jest o godzinie 11:30 w tym samym dniu.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Handlowców Ziemi Opolskiej

Opole, dnia 16 maja 2018r., godz.: 11:00 (I termin), godz.: 11:30 (II termin)

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przez Prezesa SHZO.
 2. Stwierdzenie quorum i ważności Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad i jego zatwierdzenie.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2017r.
 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z własnej działalności za 2017r.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2017r. i złożenie wniosku o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2017r.
 10.  Dyskusja nad działalnością Stowarzyszenia w minionym roku sprawozdawczym.
 11. Głosowania:
 • nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2017r.nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za 2017r.
 • nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2017r. (oddzielne głosowanie w sprawie każdego członka Zarządu)
 • nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2017r. (oddzielne głosowanie w sprawie każdego członka komisji Rewizyjnej)
 •  nad uchwałą o podziel zysku/pokrycia straty za 2017r.         

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie Zebrania

Nowy Dystrybutor SHZO

Dodano 2018-04-04

 Nowy dystrybutor SHZO  

MULTILED SOLUTIONS zajmuje się projektowaniem, dostawami oraz montażem energooszczędnego oświetlenia LED w sklepach, hurtowniach, halach magazynowych. Oferowane oświetlenie pozwala na obniżenie zużycia energii od 50-75%, co bezpośrednio przekłada się na koszty prowadzenia działalności. Lampy Multiled są zdrowe dla oczu, nie emitują szkodliwego promieniowania UV oraz nie powodują efektu migotania. Multiled wykonuje bezpłatne audyty oświetlenia.

Zapraszamy do kontaktu: Karol Latoń tel.  510 998 249

www.multiled.pl

Opolskie Targi Konsumpcyjne

Dodano 2018-03-13

Zagroda Opolska

Dodano 2018-02-16

Promocja Dystrybutora SHZO

Zagroda Opolska Sp. z o.o.
ul. Składowa 9   45-125 Opole  Tel. 663764433

 

kliknij na katalog

Nowy katalog nagród

Dodano 2018-01-04

Od 2 stycznia 2018r. dostępny jest

nowy katalog nagród Skarbonki Konsumenta.

Nagrody z poprzedniego katalogu  będą realizowane do końca marca 2018r. lub wyczerpania zapasów.

                                                                                                                                                 kliknij na obrazek                                

Program lojalnościowy

Dodano 2018-01-04

Nowy program lojalnościowy  "Ale draka łap Krejzaka"

Zapraszamy do wprowadzenia na swoich sklepach.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 665 449 700. 

Wydarzenia 2018

Dodano 2018-01-02

Harmonogram wydarzeń w roku 2018  

organizowanych przez Stowarzyszenie Handlowców Ziemi Opolskiej

 1. Opolskie Targi Konsumpcyjne Wiosna 2018

     Centrum Wystawienniczo Kongresowe w Opolu   - 28 luty (środa)

2. Piknik z SHZO 

     Ośrodek „Żwirek” w Zawadzie – 26 maj (sobota)

3. Wyjazdy Słoneczne Wakacje

    19-26.09. - wczasy w Turcji Hotel Trendy Verbena Beach 5*Al Side

    15-22.08. - wczasy w Turcji Hotel Eftalia Splash Resort 4*Al. Alanya  

      8 - 9.09 - wycieczka  2-dniowa „Kraków i pienińskie opowieści”

4. Opolskie Targi Konsumpcyjne Jesień 2018

     Centrum Wystawienniczo Kongresowe w Opolu – październik

5 .Wspomnienia Słonecznych Wakacji 2018 

     Hotel Arkas w Prószkowie – 16 listopad (piątek)